Wifi hotspot maken met je windows computer

Met vrienden en vriendinnen gezellig op je terras. Wijntje er bij en chillen maar. Na de Covid pandemie mag het weer.

Is het je al gebeurd dat je vrienden bij binnenkomst eens informeren naar het paswoord van je wifi netwerk? Jáááá, aan je vrienden wil je die login wel geven en bovendien kan je dat niet snel zoiets weigeren.

wifi hotspot op je terras

Maar een eigen hotspot om tijdelijk te delen is natuurlijk veel veiliger.

Soft- of hardware

Je kan kiezen voor een hardwarematige oplossing die een gastnetwerk opzet, los van je eigen netwerk. De beste semi professionele maar betaalbare oplossingen zijn die van Ubiquiti Unifi.

In een apart artikel komen we nog uitvoerig terug op de Ubiquiti oplossingen en hoe je een optimaal netwerk met mesh wifi maakt.

Ubiquiti Unifi UAP AC M
Ubiquiti Unifi UAP
Maar voorlopig maken je warm met deze schitterende uitleg op Youtube. In een 13 minuten video bekijk je de vele mogelijkheden van een op  Ubiquiti Unifi gebaseerd thuisnetwerk.

Softwarematige Hotspot met windows

Methode 1

In Windows 10 ga je links onder naar Start.

Klik op Start / Instellingen / Netwerk en instellingen / Mobiele hotspot

Kies (ongeveer in het midden) Bewerken

Nu kan je een netwerknaam (SSID) en een wachtwoord instellen. Als je netwerkadaptor meerdere banden ondersteund kan je ook kiezen het welke er gebruikt moet worden.

mobiele hospot maken met windows 10
Methode 2​

Via de Opdrachtpromp

Kies links beneden Start en typ Cmd

Typ netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=netwerknaam key=password

Hierbij is netwerknaam de naam die je wil geven en  password het paswoord.

netsh wlan start hostednetwork om te starten
netsh wlan stop hostednetwork om te stoppen