Excel: Laatste datum van wijziging automatisch in cel toevoegen

In je Excel spreadsheet druk op ALT + F11

In het menu bovenaan: kies Invoegen > Module

Paste de onderstaande code

      Function LastSavedTimeStamp() As Date
 LastSavedTimeStamp = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time")
End Function
    
Bewaar de module en ga terug naar de spreadsheet.
Ga in Excel naar de cel waar je automatisch de datum wil zetten (en telkens automatisch aanpassen) van je laatste bewerking van het document.
Zet hier onderstaande code in
 
      =LastSavedTimeStamp()
    
formule aanpassing in cel excel

OPGELET:

Opslaan als volgt: Opslaan Als > Excel-werkmap met macro’s (*.xlsm)

Als je een getal krijgt i.p.v. een datum:

Kies Celeigenschappen > Datum

 

Beveiligingswaarschuwingen:

Deze kan je oplossing in het Vertrouwenscentrum

Bestand > Opties > Vertrouwenscentrum > Macro-instellingen

In een later artikel komen we hier gedetailleerd op terug