WP_MEMORY_LIMIT en WP_MAX_MEMORY_LIMIT aanpassen in WordPress via wp-config.php

De geheugeninstellingen voor WordPress worden dikwijls vergeten.

Idealiter worden die op de serverside aangepast in php.ini maar soms wil je die individueel aanpassen per website.

Onderstaande code kan je toevoegen aan het bestand wp-config.php in de root van je website.

 
      
define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
    

Mogelijks kan het problemen opleveren als je die hoger zet dan wat je toebedeeld werd door je hostingbedrijf. Dit kan vooral bij shared hosting een probleem zijn.

Met de onderstaande code in de wp-config.php file maximaliseer je dat toegewezen geheugen.

 
      
define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */